Onderwijsminister Van Bijsterveldt gaat in Zeeuws-Vlaanderen een proef starten waarbij peuters vanaf 2,5 met een (taal)achterstand zich spelenderwijs binnen de leeromgeving van de basisschool kunnen ontwikkelen. Met deze `vliegende start´ op de basisschool, die ook in Almere en Rotterdam plaatsvindt, profi teren kleine Zeeuwse scholen eveneens van een toenemend aantal leerlingen, verklaart Van Bijsterveldt.

Binnenkort wordt bekend gemaakt onder welke voorwaarden scholen zich kunnen aanmelden voor de Zeeuwse proef. Voor de bewindsvrouw staat in ieder geval vast dat er een pilot in de krimpregio Zeeuws- Vlaanderen komt. In de peutergroepen die meedoen aan de proef bestaat de begeleiding zowel uit mbo´ers als uit hbo´ers. Hbo´ers hebben meer kennis over de ontwikkeling van kinderen en de verschillen in ontwikkeling bij jonge kinderen. Bovendien kunnen hbo´ers met de juiste opleiding zowel voor de `startgroep´ als voor de hogere groepen in het basisonderwijs staan. Dit kan een uitkomst zijn voor scholen met een teruglopend aantal leerlingen.

De pilot volgt op het vorig jaar uitgebrachte advies `Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool´, van de Onderwijsraad. In lijn met dit advies heeft Van Bijsterveldt besloten een landelijk experiment te starten voor peuters in het basisonderwijs. Het aanbod zal in nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal en/ of het betrokken kinderdagverblijf uitgevoerd worden. Voor het experiment met de startgroepen stelt het kabinet ruim 1 miljoen euro beschikbaar, met name om hbo-leerkrachten in te zetten.

Scholen en gemeenten die buiten de proef vallen, maar wel graag een startgroep willen opzetten, kunnen hier zelf het initiatief toe nemen binnen de geldende weten regelgeving. Zij ontvangen dan echter geen extra fi nanciële bijdrage van het ministerie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders