Pilot COVID-19 sneltesten

Foto door Polina Tankilevitch via Pexels

Het Ministerie van OCW is gestart met een pilot COVID-19 preventief asymptomatisch sneltesten in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Het doel van sneltesten is om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en een uitbraak van het coronavirus onder onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren, om daarmee het aantal coronabesmettingen te beperken.

Door een grotere uitbraak te voorkomen, hoeven minder vaak klassen naar huis worden gestuurd of zelfs schoollocaties worden gesloten. Het ministerie van OCW meldt dat sneltesten zo eraan bijdragen dat het onderwijs op een verantwoorde manier kan doorgaan.

De pilots richten zich op het preventief asymptomatisch testen van onderwijspersoneel. Dit betekent dat personeel zich uit voorzorg twee keer per week kan laten testen. Wanneer onderwijspersoneel klachten heeft of als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, moeten zij zich laten testen op de GGD-teststraat. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via de prio-lijn.

De inzet van sneltesten vormt hiermee een aanvulling op de bestaande maatregelen en kan op deze manier bijdragen aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving. De pilots worden in totaal op 60 scholen gestart. Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk.

Ledenpeiling AVS

Eerder was al bekend dat onderwijspersoneel (leraren) in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs voorrang krijgt bij coronatesten.

Om te voorkomen dat klassen naar huis moeten maakt zo’n 16 procent van de scholen momenteel al gebruik van sneltesten, blijkt uit een onlangs gehouden ledenpeiling van de AVS. Deze scholen gebruiken de sneltesten in meerdere situaties: bij milde klachten (93%) en/of preventief bij contact met besmet persoon (34%) en/of preventief zonder klachten (17%).  Meer dan de helft van de sneltesten werd gekocht bij een commerciële aanbieder, 26 procent met hulp van de GGD en 14 procent kocht de testen elders in.

Uit de ledenpeiling blijkt ook dat ruim 90 procent van de schoolleiders voorstander is van het preventief sneltesten zonder klachten. Meer dan de helft van de scholen heeft voorkeur voor zelftesten. Verder vinden de schoolleiders het belangrijk dat het dicht bij de school is en er vanwege de werkdruk geen extra belasting komt op de directies.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “We hebben in november al aangegeven dat er bij de heropening van de scholen sneltesten hadden moeten zijn en liefst dat onderwijspersoneel als vitaal beroep een plek kreeg in het vaccinatieprogramma. Maar dat ze nog steeds niet breed ingezet kunnen worden, terwijl er voldoende voorraad is, is wel heel teleurstellend.”

Links