Het persoonsgebonden nummer PGN, ook wel onderwijsnummer genoemd, blijkt minder eenvoudig in te voeren dan gedacht. Diverse complicaties zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om voor de zomervakantie te starten met de volgende fase van de invoering van het PGN.

In PGN-scan fase 2 gaan scholen hun leerlinggegevens naar de scanomgeving van PGNPO sturen. Daar voert het Proces Management Veld PMV* diverse controles uit op de gegevens als voorbereiding op de uitwisseling met de IBGroep. De scan levert een rapportage op waaruit scholen kunnen afl eiden of zij eventueel gegevens moeten corrigeren. Via deze rapportage ontvangt de school in deze fase, voor de leerlingen waarvan geen sofi nummers zijn te vinden, een door de IB-Groep uitgereikt onderwijsnummer. Het was de bedoeling dat de PGN-scan fase 2 voor de eerste groep scholen in de week van 23 april 2007 van start zou gaan. Door verscheidene complicaties zal de PGN-scan fase 2 echter niet meer voor de zomervakantie beginnen. Het PMV streeft ernaar dat de complicaties in de zomer zijn opgelost, zodat de PGN-scan fase 2 in september 2007 kan starten. Het PMV heeft samen met de softwareleverancier vastgesteld dat de voorbereidingen voor de PGN-scan met succes zijn afgerond. Wanneer de softwareleveranciers een nieuwe versie van hun programmatuur sturen, kunnen de PGN-scanfuncties daarin al opgenomen zijn. In dat geval verwijst de handleiding van de softwareleverancier naar een Invoeringsplan dat scholen tijdig zullen ontvangen. Overigens gaan scholen gewoon door met het registreren van sofi nummers bij de inschrijving van nieuwe leerlingen. Ook kunnen ze het sofi nummer van de zittende leerlingen opvragen, als ze daartoe nog niet in staat zijn geweest.

*Het PMV is een onderdeel van de stichting PGNO. De AVS zit in het dagelijks bestuur van deze stichting. De stichting heeft als doel de invoering van het PGN met zo min mogelijk last voor de scholen te laten verlopen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws