Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma lanceerde onlangs het plan om peuters die opgroeien in de achterstandswijken van de vier grote steden, Oost-Groningen en Zuid-Limburg vanaf begin 2009 een taaltoets te laten afleggen op het consultatiebureau. Scoren ze onvoldoende, dan zouden ouders hun kind verplicht moeten laten deelnemen aan voorschoolse taalles. De discussie over de taaltoets laait weer op.

Het idee van de taaltoets is niet nieuw, ook Mark Rutte (VVD) heeft vorig jaar initiatieven in die richting voorgesteld. Het voorstel van Dijksma roept veel reacties op. Gerda Leeuw, adviseur bij de AVS: “Allereerst stuit het vooralsnog verplichtende karakter op de nodige weerstand. Om de voorschool te verplichten, zal er een wetswijziging moeten komen en dat kost veel voorbereiding. Ook de bekostiging dient geregeld te worden. Verplichten kan alleen als het geen kosten met zich meebrengt.” Het woord `toets´ roept bovendien associaties op met een geformaliseerde toets met Cito-scores en dergelijke. Volgens Dijksma is dat echter geenszins de bedoeling. Het zou bij de test gaan om een gesprek met een deskundige van het consultatiebureau, die kan beoordelen of er risico is op taalachterstand. Leeuw: “Dit roept de vraag op of niet het consultatiebureau, maar een audiologisch centrum – met taalexpertise – hierin een belangrijke rol moet spelen.” De willekeur waarmee bepaalde gebieden zijn aangewezen als risicogebied roept ook vragen op: is er geen achterstand in Zeeland, Drente of Friesland? De AVS is desalniettemin blij met de aandacht die er is voor de risico´s die taalachterstand met zich meebrengt. Leeuw: “Daar moet zeker in een vroeg stadium aandacht voor zijn en in geïnvesteerd worden. Maar de manier waarop het in de publiciteit komt, doet geen recht aan de noodzaak om taalachterstand in een vroeg stadium te signaleren en daarop te anticiperen. Daar is doordacht beleid en vooral budget voor nodig.”

Bron
Kadernieuws 8 – April 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws