Petra van Haren vertrekt als voorzitter van de AVS

Petra van Haren - park

Voorzitter Petra van Haren gaat per 1 januari aanstaande de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) verlaten. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan waarover zij in een later stadium naar buiten zal treden.

Met haar kracht, doorzettingsvermogen en verbindend leiderschap heeft Petra waardevolle resultaten geboekt voor onze leden, voor schoolleiders in Nederland, en ook voor de AVS zelf. Petra heeft als voorzitter acht jaar leiding gegeven aan de AVS.

Tijdens het AVS Schoolleiderscongres op 18 maart 2022 zal er aandacht zijn voor haar vertrek. Ook zal er dan gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Petra.

Een vertegenwoordiging van de ledenraad, het bestuur en personeel van de AVS heeft de procedure voor haar opvolging inmiddels in gang gezet. Binnenkort verschijnt dan ook een vacature online.