Petitie extra ondersteuning massaal ondertekend

In het kader van de actie `Help! De school verzuipt´ zijn op 9 september in de hal van de Tweede Kamer namens het primair onderwijsveld 185.649 handtekeningen aangeboden aan leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, om duidelijk te maken dat men staat te springen om een conciërge en/of administratieve kracht op elke school.

De petitie werd, na het invullen van het aantal verzamelde handtekeningen, door AVS voorzitter Ton Duif overhandigd aan Wim van de Camp, voorzitter dan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Dit gebeurde in aanwezigheid van commissieleden namens PvdA, SP en CDA. De partijen onderschrijven het belang van de extra ondersteuning. Margot Kraneveldt (PvdA): “Ik ben me heel bewust van de problematiek en ga mijn best doen om aan deze wens tegemoet te komen.” Jan Jacob van Dijk (CDA)  geeft aan dat de eis veel concurrentie heeft van bijvoorbeeld het binnenmilieu op scholen, de OV-kaart voor het mbo, et cetera. “Het gaat niet alleen om de conciërges. Het is geen onwil, maar we moeten het beperkte budget over meerdere zaken verdelen. De SP ondersteunt de actie van de onderwijsorganisaties van harte. “Het heeft te maken met hoe je een beschaafde maatschappij, met goed onderwijs, wilt vormgeven”, aldus een afgevaardigde van de partij.

AVS voorzitter Ton Duif overhandigt de petitie aan Wim van de Kamp, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Tussen 25 augustus en 5 september werd de actiepetitie massaal ondertekend door directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteuners, (groot)ouders en andere betrokkenen bij het primair onderwijs. Soms gepaard met tekeningen van leerlingen, praktijkverhalen over het missen van ondersteuning en pleidooien voor hardere acties. Duizenden basisscholen deden mee aan de actie  en riepen in hun nieuwsbrief en/of op hun website ook ouders op om de petitie te tekenen, om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. De actie trok veel lokale, regionale en landelijke media-aandacht.
Door nog vóór Prinsjesdag vanuit het veld duidelijk te maken dat extra ondersteuning echt noodzakelijk is, kan de politiek nog tijdens de Algemene Beschouwingen voor het komende jaar extra budget vrijmaken op de begroting om aan deze eis tegemoet te komen. Om op alle ruim 7.000 scholen fulltime ondersteuning aan te stellen, is 150 miljoen euro extra budget nodig, bovenop de 20 miljoen die de scholen nu te verdelen hebben – slechts genoeg om op maar 1.750 scholen een conciërge of administratieve kracht te benoemen. De ondertekenaars van de petitie roepen de politiek op om aanvullende middelen vrij te maken.
Volgens de actievoerende onderwijsorganisaties `verzuipen´ schoolleiders en leerkrachten in werkzaamheden, die niet in het directe belang van het kind en de kwaliteit van het onderwijs staan, zoals vergaderingen plannen, telefoon aannemen, vuilnis buiten zetten, et cetera. Een conciërge of administratieve kracht kan veel werk uit handen nemen, zodat de onderwijsprofessional zich kan inzetten voor professioneel onderwijs.

Uit de Onderwijsbegroting, die verschijnt op Prinsjesdag, zal duidelijk worden of de politiek de eis vanuit het onderwijs serieus neemt. Daarna hebben de onderwijsorganisaties echter nog tot december 2008 de tijd om te lobbyen bij de Tweede Kamerleden, omdat dan pas de behandeling van de Onderwijsbegroting plaatsvindt. AVS voorzitter Ton Duif: “Ik hoop dat onze actie ook indruk maakt op de andere partijen en dat deze lobby ook bij hen aanslaat.”

`Help! De school verzuipt´ is een gezamenlijke actie van de AVS (initiatiefnemer), AOb, CMHF, CNV Onderwijs, CNVS en ABVAKABO FNV.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.