Peter Kwint over het Nationaal Programma Onderwijs

Structurele investeringen doen meer voor onderwijskwaliteit dan de plannen van het Nationaal Programma Onderwijs die nu met stoom en kokend water tot stand komen, betoogt Peter Kwint, onderwijswoordvoerder namens de SP in de Tweede Kamer.

In de vijf jaar dat ik nu namens de SP het woord mag voeren over onderwijs is het me nog nooit overkomen dat ik vanuit het onderwijs de reactie kreeg dat er met een bepaald plan wel heel veel geld meekomt. Toch was dat wel een deel van de reacties bij de presentatie van het Nationaal Programma Onderwijs. Of tenminste, bij de presentatie van het voornemen om heel veel geld te investeren in het wegwerken van achterstanden. Toch zijn de bezwaren niet gek. Schoolleiders die een hel van een jaar achter de rug hebben met het op poten zetten van thuisonderwijs achter een scherm, het monitoren van resultaten en achterstanden, het hameren op thuisblijven bij klachten, het vervangen van weer een docent die in quarantaine moest, en soms ook gewoon zeer ernstig zieke personeelsleden, moeten nu vlak voor de zomervakantie vol aan de bak om een plan in te dienen dat voldoet aan de eisen van het Nationaal Programma Onderwijs.

Dat is niet het enige. Want die plannen moeten ook nog op een dusdanige manier vormgegeven worden dat het geld binnen ruim twee jaar alsnog is uitgegeven. Want dat is de randvoorwaarde die dit kabinet heeft meegegeven. En dat leidt soms tot vrij perverse uitkomsten, die terecht de vraag oproepen of een structurele investering in onderwijs niet beter besteed zou zijn dan dit plan.
Nu al bereiken mij berichten van scholen die juist in die wijken staan waar extra investeringen in onderwijs hard nodig zijn, scholen die juist die leerlingen hebben die thuis niet goed ondersteund konden worden, toen deze leerlingen vanuit huis onderwijs moesten volgen. Waarom? Juist omdat ook andere scholen zoveel geld krijgen, worden docenten – zeker wanneer ze een tijdelijke betrekking hebben – ‘weggelokt’ om bijvoorbeeld extra leesklasjes te gaan doen op scholen waar de achterstanden sowieso wel meevallen. Waarom? Het geld moet in twee jaar op zijn. Waardoor er forse bedragen beschikbaar komen.

De SP zal zich blijven inzetten voor extra structurele investeringen in onderwijs. De beste garantie tegen onderwijsachterstanden is immers een onderwijsbasis die op orde is. Goede en gemotiveerde docenten in een kleine klas, en een schoolleider die waakt over zijn docenten en een gedeelde onderwijsvisie. Dat doet meer voor de onderwijskwaliteit dan al die plannen die nu met stoom en kokend water moeten worden opgesteld.
Ik hoop wel dat daar iets tegenover staat. Dat u allen, wanneer u op zoek gaat naar personeel voor de uitvoering van uw plannen, ook met een schuin oog kijkt naar waar u een nieuwe docent of klassenassistent vandaan haalt. En dat u in overleg met uw bestuur zoveel als mogelijk jonge docenten die hun meerwaarde in uw team hebben bewezen, de mogelijkheid aanbiedt om een vast contract te krijgen. Nog altijd verlaten jonge mensen het onderwijs omdat een vast contract telkens niet lukt.

Ik hoop u na de zomer weer wat vaker op uw school te kunnen bezoeken, nu werkbezoeken voor Kamerleden weer mogelijk worden. Neem vooral contact op wanneer u dat op prijs zou stellen. Voor nu hoop ik dat u een goede zomer heeft gehad, met wat welverdiende rust.

Reageren
Mail naar p.kwint@tweedekamer.nl

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.