‘Leiding geven aan’ is een uitgave die ons kan helpen bij het verwezenlijken van nieuwe ambities. Een paradigmaverschuiving naar meer gepersonaliseerd leren, een bredere kijk op wat onderwijskwaliteit is, meer eigentijdse curricula, een andere manier van samenwerken en organiseren. Precies wat elke schoolleider in en uit wil ademen in de komende schoolplanperiode.

De keuze van de eigentijdse thema’s in het boek is gebaseerd op alles wat de verschillende auteurs horen en proeven in hun werk als trainer, opleider of adviseur en is vooral ingegeven door (inter)nationale onderwijsontwikkelingen. Het aantal bronvermeldingen is indrukwekkend en laat ook een rode draad zien van de boeken die je nog zou kunnen lezen. Dat het boek geschreven is door meerdere auteurs leidt gelukkig niet tot minder samenhang. Mooi is hoe in hoofdstuk 5 doorgepakt wordt op de in hoofdstuk 4 benoemde ingrediënten voor schoolverbetering: inhoud, houding en verhouding. Deze worden verdiept in het collegiale leren. De auteurs geven het goede voorbeeld: de inhoud van de hoofdstukken werkt versterkend naar elkaar toe. Vanuit de eigen expertise van de auteurs word je meegenomen in een thema, krijg je denkstof, duidelijke richtvragen en tips. Elk hoofdstuk eindigt met vragen om zelf binnen de school mee aan de slag te gaan. De dagelijkse onderwijspraktijk zou moeten profiteren van het feit dat schoolleiders dit boek gelezen hebben. Hoofdstuk 2, Leiding geven aan inspiratie en bezinning, stelt misschien wel de meeste vragen, maar helpt je ook om tot de kern te komen van jezelf als leider. Het hoofdstuk raakt me. De tien kenmerken van morele leiders – zoals primair verantwoordelijk zijn voor de leerling, stelling durven nemen, aanspreekbaar & transparant zijn, zuiver omgaan met macht en gezag – mogen wat mij betreft in elke sollicitatieprocedure terugkomen. Hier draait het om. In hoofdstuk 4 wordt aanvullend het ‘derde oor’ benoemd. Een leider die luistert met open geest en hart, die weet los te komen van belemmerende ervaringen uit het verleden. Zo ontstaat een cultuur van verandering binnen de school. De thema’s in de overige hoofdstukken en de manier waarop deze beschreven zijn, helpen ons om alert te zijn en adaptieve oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen waar we voor staan. Daarnaast maken de thema’s ons bewust van vragen die we onszelf vaker zouden mogen stellen, zoals ‘waarom vind ik het zo lastig om iedereen mee te krijgen in een verbetering?’ Hoofdstuk 8 is geschreven vanuit het idee dat de focus bij schoolleiders niet op een positieve manier bij het leren in de klas ligt. De auteur stelt dat het schoolleiders niet lukt om actief betrokken te zijn bij het lesgeven. Dit herken ik niet. Ik zie juist directeuren die leraren toerusten. De auteur geeft wel een praktisch hulpmiddel om didactische strategieën helder te maken: het Zes Fasen Model helpt leraren te reflecteren. Een van de onderdelen is de balkonscène. De leraar beschouwt, komt op adem en geniet van het vak en de leerlingen in de klas. Het lezen van het boek werkt door als we de rust nemen om, met de kennis uit de uitgave, daadwerkelijk de balkonscène te doen. Genieten van het vak, wetende dat we nog veel mogen oefenen en al veel goed doen. Genieten van het gegeven dat we een aandeel hebben om alle kinderen in staat te stellen te excelleren. Doordat er op school ‘talent’gericht ontdekt en ontwikkeld wordt, want zo eindigt het laatste hoofdstuk: “Dat gun je toch iedere leerling?” Het wordt tijd dat de school, zoals in het inleidende hoofdstuk door AVS-voorzitter Petra van Haren wordt beschreven, de bepalende factor wordt om in ieder geval het onderwijs en de maatschappij te herontwerpen!

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij SKOH Haaren.

OMJS organiseert op 13 oktober een studiemiddag voor leidinggevenden in het vo over haar leiderschapsreeks, zie www.onderwijsmaakjesamen.nl/ detoekomstoptafel.

Leiding geven aan, perspectieven op leren en leiderschap, Onderwijs Maak Je Samen & Stichting De Brink i.s.m. de AVS, 2015, ISBN: 978-90-79336-00-5.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws