Perspectief op School biedt besturen en schoolleiders een online platform voor schoolondersteuningsprofielen. AVSleden profiteren van een kennismakingsvoordeel.

Met de invoering van Passend onderwijs is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Niet alleen AVS-leden willen inzicht in Passend onderwijs, maar ook collega’s binnen de school, ouders en andere scholen binnen het bestuur. Een goed schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de ondersteuning die de school kan bieden, in de ambities van de school en hoe de ontwikkeling verloopt. Schoolbestuur en samenwerkingsverband hebben ook behoefte aan overzicht in relatie tot Passend onderwijs. Voldoen alle scholen bijvoorbeeld aan de afspraken in de basisondersteuning? Vormen ze samen een dekkend netwerk? Stichting Perspectief op School geeft samenwerkingsverbanden, besturen, scholen, ouders en de onderwijsinspectie via een online platform snel en gemakkelijk inzicht in de ondersteuning die aan kinderen kan worden geboden.

Perspectief op School (PoS) bespaart schoolleiders administratief werk en creëert zo meer tijd voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen. Drie sterke punten van PoS die hierop aansluiten: een consortium van expertise in een stichting, een gebruiksvriendelijk en bewezen platform en gedegen standaarden met ruimte voor maatwerk. AVS-leden krijgen 10 procent korting op het gebruik van dit platform.

Meer informatie: www.avs.nl/avsvoordeel en www.perspectiefopschool.nl

Gerelateerd nieuws