Rapport
De sterke daling van het aantal leerlingen waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt, heeft gevolgen voor de bekostiging en de organisatie van het onderwijs en daarmee voor de inzet van het personeel. Dat blijkt uit het rapport `De personele gevolgen van krimp in het onderwijs´ van de themagroep onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB).

Belangrijke conclusies uit het rapport over krimp en onderwijs zijn: -In het primair onderwijs daalt de totale werkgelegenheid door de afname van het aantal leerlingen. In 2015 zijn ongeveer 1000 (voltijd) leerkrachten minder nodig dan in 2010. Daarna loopt de werkgelegenheid weer op. Tegelijkertijd stijgt echter de vervangingsvraag (door uitstroom naar prepensioen, inactiviteit en ander werk). Doordat het onderwijs aan de vooravond staat van een grote uittocht van oudere leerkrachten, stijgt de vervangingsvraag van voltijds lerarenbanen, van 5.000 nu naar 6.500 in 2016. -Goed voorbereide scholen kunnen beter anticiperen op krimp. Hiermee kunnen spanningen in de organisatie worden voorkomen, bijvoorbeeld als de formatie toch geforceerd zou moeten krimpen. -In een krimpsituatie worden meestal minder of geen jonge mensen meer aangenomen. Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd van het personeel. Pabo-studenten kunnen in deze regio´s moeilijker aan een vaste baan komen. Daardoor stijgen ook de gemiddelde personeelskosten. -Voor krimpscholen loopt het leerlingafhankelijke deel van de inkomsten terug. Wanneer een basisschool onder de norm van 140 leerlingen komt, ontvangt de school een `kleinescholentoeslag´. Maar niet elke krimpende school is ook een kleine school met recht op de toeslag. Volgens prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgt tot 2040 meer dan een derde van alle gemeenten te maken met een afname van de bevolking. In alle gemeenten zal de potentiële beroepsbevolking afnemen door ontgroening en vergrijzing.

Personele gevolgen krimp (NNB).pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders