De 50%-regeling, waarbij leerlingen maximaal de helft van de totale leergang op een andere school mogen volgen dan die waar zij staan ingeschreven, wordt permanent doorgevoerd. Dat meldt staatssecretaris Dekker in een brief (dd 17 december 2014) aan de Tweede Kamer. Met deze maatregel krijgen vo-scholen een belangrijk instrument in handen om de teruglopende leerlingenaantallen het hoofd te bieden.

De algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt verruimd van maximaal 50 procent per schooljaar naar maximaal 50 procent per leergang (cursusduur). In de praktijk blijken scholen namelijk anders onvoldoende ruimte te hebben om in het kader van krimp hun onderwijs doelmatig vorm te geven. Door deze verruiming krijgen scholen bijvoorbeeld de mogelijkheid om leerlingen een volledige bovenbouw op een andere school te laten volgen.

De structurele verruiming treedt in per 1 augustus 2015.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd

  • Slob vindt dat vo-scholen meer fysieke lessen moeten geven

  • Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd

  • Extra geld voor aanpak lerarentekort in grote steden