Per 1 augustus verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in onder meer onderwijsinstellingen. Dat betekent dat mensen op school geen bivakmutsen, integraalhelmen, nikabs of boerka’s meer mogen dragen.

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ bepaalt dat het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn of onherkenbaar maakt, verboden is. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, nikabs en integraalhelmen. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel vallen niet onder het verbod. Ook gezichtsbedekkende kleding die nodig is voor de veiligheid of de gezondheid, is toegestaan.

Duidelijke afspraken
De AVS had liever gezien dat scholen hier in hun eigen context en in samenspraak met de MR en de ouderpopulatie zelf afspraken over hadden mogen maken. Scholen hebben in de schoolgids vaak al afspraken over kleding en communicatie tussen school en ouders opgenomen. De AVS vindt dan ook dat het te allen tijde belangrijk is dat de schoolleider hierover het gesprek voert in het team, met de MR en de ouders. Stichting School & Veiligheid adviseert scholen hierover afspraken te maken met de wijkagent en deze vast te leggen in protocollen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.