Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het beste bestuursverslag van Nederland in het primair onderwijs.

Het juryrapport over het bestuursverslag van Penta Primair: “Kenmerkend voor dit bestuursverslag is dat het compleet is. (…) De jury is zeer te spreken over de toekomstparagraaf, waar ondermeer de gevolgen van de verwachte krimp worden besproken. Het bestuursverslag wordt afgesloten met een kort en bondig, maar wel overzichtelijk, fi nancieel jaarverslag.” De prijs voor de beste presentatie van het bestuursverslag – de Presentatie Prijs – ging naar De Linge uit Huissen. Het kleurgebruik, de duidelijkheid en consistentie waren doorslaggevend. Bol van Dyade: “De kwaliteit van de bestuursverslagen neemt ieder jaar enorm toe. Dit geldt zowel voor de fi nanciële inhoud als de vormgeving. Het is goed te zien dat het po veel waarde hecht aan goede verantwoording en communicatie met de stakeholders.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws