Sociale partners hebben deze zomer een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP. Daarnaast is in dit akkoord besloten dat de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 gaat. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2018.

Om de pensioenregeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen. Het ABP probeert voor de deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruitgaan dit zoveel mogelijk te beperken of te compenseren.

De premie van 2018 zal minder hard stijgen dan het ABP eerder heeft aangegeven. Dit komt doordat het stijgen van de pensioenrekenleeftijd een verlagend effect op de premie heeft. Een deel van deze premiedaling wordt gebruikt voor het vereenvoudigen en verbeteren van de regeling, het overige deel wordt gebruikt om de aangekondigde premiestijging te beperken. Het ABP stelt de premie voor 2018 eind november vast.

De komende maanden geeft het ABP meer informatie over wat de aangepaste regeling betekent voor deelnemers.

Gerelateerd nieuws