De pensioenpremie van ABP gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Er is een reële kans op verlaging van de pensioenen in 2021.

Werkgevers en werknemers in het onderwijs gaan volgend jaar meer pensioenpremie betalen. Dat is volgens het fonds nodig om de pensioenen verantwoord te financieren waarbij de extreem lage rente en de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn een rol spelen. Het ABP geeft aan dat de financiële positie van ABP ontoereikend is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

Er is een reële kans dat de pensioenen in 2021 verlaagd worden. Als de dekkingsgraad op 31 december 2020 onder de 90 procent ligt, dan moet ABP de pensioenen verlagen. De eerste inschatting daarover is begin januari 2021 bekend. Half februari weet ABP zeker of er gekort wordt op de pensioenen. Als een verlaging nodig is, gebeurt dat op zijn vroegst op 1 juli 2021.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws