De pensioenpremie van ABP gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Er is een reële kans op verlaging van de pensioenen in 2021.

Werkgevers en werknemers in het onderwijs gaan volgend jaar meer pensioenpremie betalen. Dat is volgens het fonds nodig om de pensioenen verantwoord te financieren waarbij de extreem lage rente en de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn een rol spelen. Het ABP geeft aan dat de financiële positie van ABP ontoereikend is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

Er is een reële kans dat de pensioenen in 2021 verlaagd worden. Als de dekkingsgraad op 31 december 2020 onder de 90 procent ligt, dan moet ABP de pensioenen verlagen. De eerste inschatting daarover is begin januari 2021 bekend. Half februari weet ABP zeker of er gekort wordt op de pensioenen. Als een verlaging nodig is, gebeurt dat op zijn vroegst op 1 juli 2021.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws