Pensioenoverzicht bij veranderingen

 Pensioenoverzicht bij veranderingen

Complexe financiële situaties helder weergegeven
De wereld van pensioenen en de aanvullingen daarop is erg in beweging. Werknemers zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun financiële zaken. Geen eenvoudige taak. Zeker niet als het gaat om een schatting van het toekomstige inkomen. Om toch een helder overzicht te krijgen, kunnen werknemers sinds kort gebruik maken van Loyalis-gegevens.

Zolang er op dezelfde manier wordt doorgewerkt, zijn de financiële vooruitzichten redelijk duidelijk. Dat wordt anders wanneer de werknemer bewust of onbewust van het normale werkpatroon afwijkt. Er zijn diverse scenarios denkbaar waarbij de pensioensopbouw anders verloopt dan gepland. Als de werknemer er bijvoorbeeld even tussenuit gaat, eerder wil stoppen met werken, arbeidsongeschikt wordt of als hij of zij komt te overlijden. Hoe worden in het laatste geval bijvoorbeeld de nabestaanden verzorgd?

Inkomensvooruitblik
Een werknemer kan tegenwoordig voor zon veranderende situatie zelf bepalen of zijn of haar inkomen voldoende is, of dat er extra maatregelen nodig zijn. Daarmee krijgt hij een stukje controle over de eigen pensioenopbouw. Om tot goede beslissingen te komen, biedt Loyalis haar klanten gratis en vrijblijvend inzicht in hun financiële toekomst via de Inkomensvooruitblik.

Spelen met getallen
De Inkomensvooruitblik bestaat uit drie onderdelen: op papier, digitaal en de alert service. Eén keer per jaar krijgt de werknemer de papieren versie, gebaseerd op zijn collectieve pensioen en zijn aanvullingen bij Loyalis. Het betreft een boekje met duidelijke grafieken en nettobedragen. Via MijnLoyalis op www.loyalis.nl heeft de werknemer toegang tot zijn persoonlijke dossier met actuele pensioen- en verzekeringsgegevens overzichtelijk bij elkaar. Hij kan zelf met de getallen spelen. Wat betekent bijvoorbeeld eerder of later stoppen met werken? Op MijnLoyalis kan de werknemer zelf de gevolgen voor zijn toekomstige inkomen bij verschillende scenarios bekijken.

Alert service
Wijzigt de persoonlijke situatie van de werknemer doordat hij trouwt, kinderen krijgt of gaat scheiden? Of verandert hij van werkgever? Wordt de regelgeving op het gebied van sociale zekerheid gewijzigd? Ook dan moet de financiële planning misschien worden bijgestuurd. Loyalis stuurt haar klanten op die momenten een e-mail, zodat ze kunnen ingrijpen als dat nodig zou zijn.

Tekst Caroline Korsten, Loyalis

Bron
Kader Primair 8 – april 2007

Meer informatie
Om de Inkomensvooruitblik te ontvangen, moeten werknemers aangeven dat zij gebruik willen maken van deze extra service. Dit kan via de Loyalis-adviseur of de adviesdesk tel. 045-5796996, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Ook om afspraken te maken over het informeren van werknemers. Meer informatie op www.loyalis.nl


         
advertentieruimte
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.