Wat zijn de pensioenregels op dit moment? Hoe leg je die uit aan medewerkers en hoe voer je het gesprek? In drie dagdelen komen deze onderdelen aan bod. Een ouddeelnemer deelt haar ervaringen.

Diana Brouwer, directeur van drie basisschoollocaties, volgde de training afgelopen najaar. “Ik wilde weten wat de mogelijkheden waren voor vervroegd pensioen voor mijn 60-plus medewerkers en wat de financiële consequenties zijn. Door de training is dat duidelijk geworden. Je kunt toch nog een redelijk pensioen overhouden als je eerder stopt met werken. Nieuw voor mij was de optie deeltijdpensioen en daarnaast gedeeltelijk blijven doorwerken. Door de casussen die we uitwerkten heb ik ook meer inzage in hoe het werkt binnen ‘Mijn ABP’. Dat vond ik voorheen erg ingewikkeld. Ik kan de keuzes die je binnen het deeltijdpensioen of keuzepensioen kunt maken nu beter uitleggen aan mijn medewerkers. Na het diner oefenden we met gesprekstechnieken en rollenspelen. Zo ontdek je waar je op moet letten of welke vragen je kunt stellen. In de praktijk pas ik dit toe door het gesprek aan te gaan met oudere medewerkers die vaak helemaal geen idee hebben hoe om te gaan met hun naderende pensioen. Samen bekijken we nu de mogelijkheden om eventueel eerder te stoppen, en ook welke salariscompensatie ons bestuur hiervoor biedt. Ik kan de training zeker aanraden aan andere schoolleiders die de mogelijkheden over (eerder met) pensioen willen bespreken met hun medewerkers.”

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Onomkeerbaar

  • ‘Planloos is kansloos’