Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen de overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales. De overeenkomst is gesloten zonder de FNV.

Het akkoord dat met minister Asscher is gesloten omvat onder andere een loonsverhoging van 5,05 procent en eenmalig een bedrag van 500 euro. Ook de VO-Raad is akkoord gegaan met het loonakkoord. De implementatie van het besluit moet nog nader uitgewerkt worden in de CAO VO.

In het akkoord is ook overeengekomen dat de ABP-pensioenen voortaan worden geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling in plaats van de loonontwikkeling.De effecten hiervan in de toekomst zijn nog ongewis. Eén ding is wel zeker: in het verleden opgebouwd pensioen verandert niet door de nieuwe afspraken. Wel wordt er in de toekomst anders geïndexeerd.

Gerelateerd nieuws

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd