De pensioenen in 2019 kunnen niet meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dat geeft het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op zijn site aan. Daarvoor is de financiële positie van het fonds niet voldoende. ABP verhoogt wel de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2019. Van 22,9 procent dit jaar, naar 24,9 procent komend jaar.

Als redenen voert het bestuur aan dat het fonds in het huidige pensioenstelsel de pensioenen pas mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden – minimaal 110 procent is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen. Op 31 oktober 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van ABP 104,6 procent, en dat is niet voldoende om de pensioenen mee te kunnen laten groeien met de gemiddelde inflatie (‘indexeren’). De spelregels voor wel of niet indexeren, worden vooral bepaald door wetgeving, niet door de pensioenfondsen.

Ook heeft het bestuur aangegeven dat de kans op verlaging van de pensioenen in 2019 inmiddels tot bijna nul is gereduceerd. Wel blijft de kans hiervoor voor de komende jaren nog steeds aanwezig.

Links

Gerelateerd nieuws