De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.

Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.
De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar prijsindexatie. Deze wijziging heeft het grootste effect op de premie. De verhoging van het ABP NabestaandenPensioen per 1 januari 2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8 procent. De pensioenpremie is de premie voor het ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.
Werkgevers gaan in 2016 een groter deel van de pensioenpremie betalen. In 2016 is 30 procent van de premie voor eigen rekening (dit was 32 procent) en de werkgever betaalt 70 procent (dit was 68%).
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad niet voldoende.
 

Gerelateerd nieuws