De kans dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de pensioenen volgend jaar moet verlagen, is zeer waarschijnlijk.

De actuele dekkingsgraad van ABP was op 31 augustus 88,6 procent. Dit is onder de kritische grens van 94,3 procent die nodig is om de pensioenen op het huidige niveau te houden. Vanwege de grilligheid van de rentestand – en daarmee de stand van de dekkingsgraad – kan ABP de verlaging nog niet met zekerheid aankondigen, maar houdt het pensioenfonds er wel ‘heel serieus rekening mee’.

Op 31 december 2019 wordt duidelijk wat er moet gebeuren. Op die dag moet de dekkingsgraad minimaal op 94,3 procent staan. Als dit lager is, dan moet ABP de pensioenen verlagen. De verlaging zal dan in oktober 2020 ingaan.

ABP noemt het op zijn website een ‘zeer zorgelijke ontwikkeling’. Met man en macht moet er gewerkt worden aan een nieuw pensioencontract met nieuwe regels. “Die nieuwe regels zouden we ook nu al moeten toepassen om onnodige verlagingen te voorkomen.”

In de Telegraaf geeft Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) aan: “De situatie is inderdaad bijzonder zorgwekkend.”

Links

Gerelateerd nieuws

  • Subsidieplafond inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vo in eerste tijdvak verhoogd

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij