De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan ABP de pensioenen in 2016 waarschijnlijk niet indexeren. 

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: “De verwachting is gelukkig dat we de pensioenen in 2016, naar huidige inzichten, ook niet hoeven te verlagen.”
De daling van de dekkingsgraad komt voornamelijk door de extreem lage rente. Ook de nieuwe spelregels die vanaf 2015 voor pensioenfondsen gelden, hebben invloed gehad op de dekkingsgraad in het eerste kwartaal. Door de nieuwe regels vervalt het oude herstelplan van ABP. Maar de financiële situatie blijft onvoldoende. Daarom moet ABP vóór 1 juli 2015 een nieuw herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie