Pensioenakkoord: géén leeftijdsdiscriminatie (ABP)

Wie al op 1 april 1997 pensioen opbouwde bij ABP en geboren is vóór 1950, kan nog met FPU; wie later geboren is niet meer. Dit onderscheid naar leeftijd mag van de Commissie Gelijke Behandeling. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de Pensioenkamer hadden de commissie samen met de Raad voor het OverheidsPersoneelsbeleid om een oordeel gevraagd.

Zouden ook de jongeren nog met FPU kunnen, dan kregen zij te maken met hoge fiscale heffingen. Bovendien zou die situatie niet bijdragen aan een betaalbaar pensioensysteem. Zo oordeelt de commissie. Zij weegt ook mee dat sociale partners vele alternatieven tegen het licht hebben gehouden, maar geen betere alternatief gevonden hebben.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.