ABP heeft onlangs de maatregelen en de percentages vastgesteld om zijn fi nanciële positie te verbeteren. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van het fonds eind 2013.

De pensioenuitkering wordt mogelijk 0,5 procent lager vanaf 1 april 2013. Het opgebouwde pensioen tot 1 april 2013 wordt mogelijk ook 0,5 procent lager. De verlaging is overigens nog niet zeker. Of die doorgaat hangt af van de fi nanciële situatie van het fonds aan het einde van dit kalenderjaar. Daarnaast stijgt de tijdelijke opslag op de premie van 1 naar 3 procent. De premieverhoging geldt vanaf 1 januari van dit jaar tot vooralsnog einde 2013. De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt in mei of deze maatregelen voldoende zijn. Het kan dus zijn dat DNB de verlaging nog aanpast. ABPvoorzitter Henk Brouwer: “Gemiddeld betekent de verlaging met 0,5 procent voor gepensioneerden ongeveer € 3,50 netto per maand minder in hun portemonnee.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s