Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de invoering van middelloon vanaf 1 januari 2004. Zij zijn van mening dat middelloon beter past bij het tegenwoordige carrièrepatroon van werknemers. Sociale partners zijn bovendien van mening dat een pensioen gebaseerd op middelloon rechtvaardiger is dan een pensioen gebaseerd op eindloon. Want in een eindloonregeling betalen de niet-carrièremakers mee aan het pensioen van de carrièremakers. Dat is in een middelloonregeling niet zo.Wat betekent middelloon voor de opbouw van pensioen?Het woord zegt het eigenlijk al. Bij een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris dat iemand tijdens zijn loopbaan verdient. En niet op het laatste salaris, zoals in een eindloonregeling. Uitgangspunt bij de invoering van middelloon bij het ABP is dat iemand met een gelijkmatige carrière op een gelijkwaardig pensioen uitkomt als onder de eindloonregeling. Daarom gaan sommige leeftijdsgroepen over een groter deel van het salaris pensioen opbouwen (door de verlaging van de franchise). Voor diezelfde leeftijdsgroepen is het percentage verhoogd dat zij per jaar aan pensioen opbouwen (opbouwpercentage). Bovendien telt voortaan niet alleen het kale salaris mee voor het pensioen, maar ook eenmalige uitkeringen, toelagen en gratificaties.Ik ga binnenkort met pensioen. Wat zijn de gevolgen van middelloon voor mijn pensioen?Als u in 2004 met pensioen gaat, zijn er geen gevolgen. Uw pensioen wordt op basis van eindloon berekend.Heeft de gedifferentieerde franchise ook gevolgen voor reeds gepensioneerden?Nee, deze wordt ingevoerd voor mensen van 50 jaar of jonger op 1 januari 2004.Is er straks nog wel pensioen?Ja, dat is zeker het geval. De maatregelen die genomen zijn, zijn juist genomen om de pensioenen op de lange termijn te kunnen garanderen. Uw pensioenvoorziening is niet in gevaar. Het ABP is hard bezig zijn financiële positie te verbeteren. Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen: werknemers en werkgevers door meer premie te betalen en gepensioneerden door een lagere indexatie van hun pensioen (tweederde indexatie in plaats van volledige). Alleen zo kan ABP de pensioenen voor de toekomst veilig stellen.Wat gebeurt er met pensioen dat al is opgebouwd?Pensioen dat al is opgebouwd, blijft u behouden. Tot 1 januari 2004 geldt de oude pensioenregeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat pensioen dat u voor die datum hebt opgebouwd, nog wordt berekend op basis van eindloon. Dat wil zeggen: op basis van uw salaris op 1 januari 2004. Pensioen dat u daarna opbouwt, wordt berekend op basis van middelloon.Wat is de pensioenpremie in 2004?De premie voor 2004 is 18,6% (met Anw-compensatie19%). Tot nu toe betaalde u minder premie dan de opbouw voor uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen eigenlijk kostte. Dat was mogelijk omdat het ABP voldoende financiën had. Maar nu de financiële positie slechter is, moet de premie wél de kosten dekken.Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik doorwerk na mijn 65ste?U hoeft niet met 65 jaar met ontslag. U kunt doorwerken en pensioen blijven opbouwen. Het ouderdomspensioen wordt dan extra verhoogd. Besluit u te stoppen en neemt u ontslag, dan gaat het ouderdomspensioen in op ontslagdatum.Wanneer gaat het ouderdomspensioen in?Van de fiscus moet het pensioen ingaan, en dus de pensioenopbouw stoppen, als u 70 jaar wordt. Of als uw opgebouwde ouderdomspensioen even hoog is als het pensioengevend salaris. In die situaties hoeft u overigens niet te stoppen met werken. Zodra het opgebouwde ouderdomspensioen hoger wordt dan het pensioengevend salaris, laat het ABP het ouderdomspensioen ingaan. Op de eerste van de maand die hierop volgt. Zowel u als uw werkgever ontvangt dan een brief van het ABP met een aanvraagformulier. Dit moet u invullen en terugsturen naar het ABP.Zelf ouderdomspensioen aanvragen, hoe werkt dat?Werkt u door na uw 65ste, dan kan u zelf uw ontslagdatum kiezen. Op die datum gaat het ouderdomspensioen in. U moet dat wel schriftelijk laten weten aan het ABP. Het ABP stuurt u dan een aanvraagformulier dat u moet invullen en terugsturen. Het ABP wil het bericht uiterlijk drie maanden voor de ontslagdatum ontvangen om vertraging in de afwikkeling te voorkomen.Wanneer krijgt u AOWU krijgt vanaf uw 65ste AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze voor het eerst in de maand waarin u 65 wordt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws