Peiling: schoolleiders niet eenduidig over verlenging kerstvakantie

Groep cursisten

Inzichten peiling gedeeld met ministerie

De meeste schoolleiders in het basisonderwijs (56,2%) zien geen heil in het verlengen van de kerstvakantie vanwege het coronavirus. Belangrijkste redenen zijn het belang van onderwijs, sociale veiligheid en de opgelopen achterstanden in het onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1725 schooldirecteuren in het basisonderwijs. Er is ook een substantieel deel van de schoolleiders (43,8%) dat een verlengde vakantie wel ziet zitten, met name om het aantal besmettingen terug te dringen, uit veiligheid voor de medewerkers en om bij te komen van de intensieve weken.

“Schoolleiders voelen zich heel verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van leerlingen. Tegelijkertijd is er de volle verantwoordelijkheid voor het welzijn van leraren en overig personeel. Dat levert voor velen een spagaat op”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

43,8 procent: wel verlenging van de kerstvakantie

In totaal ziet 43,8 procent van de schoolleiders een verlengde kerstvakantie wel zitten. 32 procent zou het een goed idee vinden om achter de vakantie aan een week thuisonderwijs in te plannen, 4 procent zou het graag voor de vakantie plannen en 7 procent zou zelfs kiezen voor twee weken extra vakantie. Belangrijkste redenen zijn het terugdringen van het aantal besmettingen (48%), uit veiligheid voor de medewerkers (38%) en 15 procent denkt dat het nodig is om bij te komen van de intensieve weken. Volgens 79 procent moet er in die week geen onderwijs georganiseerd worden, vanwege de extra werkdruk, extra organisatie of een aanslag op de onderwijskwaliteit. Volgens 17 procent is het wel nodig om thuis- of afstandsonderwijs te organiseren. Door elke dag online te beginnen en daarna zelfstandig (of met ondersteuning van ouders), werk mee naar huis en dagelijks contact met de leraar of het halveren van de schooltijd.

“We zien dat er afgelopen maanden buitengewoon hard wordt gewerkt in het onderwijs. Dat verdient echt respect en waardering. Schoolleiders spannen zich samen met hun teams maximaal in om voor de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden, maar op diverse scholen is al een tekort aan schoolleiders, leraren en vervangers. Daarbovenop komt de coronagerelateerde afwezigheid. We zien dat schoolleiders en leraren soms op hun tandvlees lopen. Dat kan zo niet doorgaan. Het opvangen van achterstanden vraagt daarbij extra energie.”

56,2 procent: geen verlenging van de kerstvakantie

Een kleine meerderheid van de schoolleiders, ruim 56 procent, wil de kinderen buiten de normale twee weken kerstvakantie weer op school ontvangen. Belangrijkste redenen zijn het belang van onderwijs, sociale veiligheid en de opgelopen achterstanden in het onderwijs.

“Er zijn veel zorgen over leerlingen met een kwetsbare achtergrond of thuissituatie, als vanwege de corona het onderwijs onder druk staat. Dit komt bovenop de zorg over achterstanden die er al waren. Er zou echt geld bij moeten om elke leerling voldoende maatwerk te kunnen bieden, in kleinere klassen en met een acceptabele werkdruk, doordat er voldoende handen in de klas zijn. Daar was voor de coronacrisis ook al sprake van, maar nu is de urgentie extra zichtbaar geworden. Doordat het kabinet jaren te weinig investeerde in het onderwijs is de conclusie dat veel scholen de klappen van deze crisis niet meer op kunnen vangen. Omdat er te weinig schoolleiders en leraren zijn en de kwaliteit van onderwijs zwaar onder druk is komen staan. Onze hoop is daarom ook gevestigd op een nieuw kabinet”, aldus Van Haren.

Dinsdag 8 december heeft het kabinet besloten om de scholen na de kerstvakantie open te houden. De AVS pleitte – mede op basis van deze peiling – voor meer autonomie voor schoolleiders waarbij in afstemming met de GGD een beslissing kan worden genomen voor hun school / regio. Op maandag 14 december maakte het kabinet echter bekend dat de scholen vanaf 16 december weer overgaan tot online onderwijs.