Peiling passend en inclusief onderwijs

Doe je mee aan onze peiling over passend en inclusief onderwijs? Op 29 mei vindt een belangrijk commissiedebat plaats in de Tweede Kamer over passend onderwijs. Het ministerie van OCW publiceert binnenkort een voortgangsbrief over dit onderwerp. In de Commissie Onderwijskwaliteit van AVS spreken we regelmatig met schoolleiders over passend onderwijs en inclusief onderwijs. Graag horen we jouw mening!

We vinden het belangrijk om de mening van onze schoolleiders breed in beeld te hebben. Jouw perspectief is onmisbaar voor ons. We delen onze standpunten voorafgaand aan het debat in het publieke debat. We hebben de vragenlijst ontwikkeld, samen met de PO-Raad. Terwijl de PO-Raad vergelijkbare vragen aan bestuurders stelt, richt AVS zich specifiek tot jou als schoolleider (voor leden en overige betrokken schoolleiders in het land). 

We hopen dat je de tijd wilt nemen om deze vragenlijst te beantwoorden, waardoor je ons van passende en actuele informatie voorziet. Je kunt tot en met maandag 22 april reageren. Doe mee met de peiling.