In 2021 begint er weer een nieuwe ronde onderhandelingen en de AVS behartigt jouw belangen aan de CAO-tafel. De inhoud en uitvoering van de afspraken uit de lopende CAO pakken bij diverse werkgevers in het primair onderwijs op een verschillende wijze uit. De AVS wil hiervan graag een goed en compleet beeld krijgen om dit mee te kunnen nemen in de nieuwe onderhandelingen. Daarom was het belangrijk dat zoveel mogelijk leden deze peiling hebben ingevuld.

Naast het bespreken van een nieuwe inzet wil de AVS ook dat uitvoering van de huidige afspraken loopt zoals deze is bedoeld en afgesproken. Om hier een goed beeld van te krijgen, hebben we de leden de afgelopen week een vragenlijst gestuurd. Veel AVS-leden hebben hierop gereageerd. Om een compleet beeld te krijgen, vragen we nogmaals aandacht voor deze peiling.

Voor de onderbouwing van onze inbreng is dit belangrijk en daarom verzocht de AVS jou om de vragen hierover in te vullen.

Het Onderhandelaarsakkoord verlenging CAO PO 2019-2020 is op 29 oktober door de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten.

Links

Gerelateerd nieuws