Peiling en webinar smartphones in de klas

mobiel

AVS en de PO-Raad zetten een peiling uit over het gebruik van mobiele telefoons binnen scholen. In navolging van de peiling vindt er op 1 november ook een webinar plaats. AVS neemt de input uit de peiling en het webinar mee in de standpuntbepaling en het gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De afgelopen maanden was er veel te doen over smartphones in de klas. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op maatregelen en gehint op wet- en regelgeving. Van wet- en regelgeving is voorlopig geen sprake, maar voor de zomervakantie heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met onder andere de VO-raad, Sectorraad GO, AOb en CNV Onderwijs de volgende afspraak gemaakt: mobiele telefoons en andere devices zijn niet toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Het is aan de school om te bepalen wat educatief gebruik concreet inhoudt.

AVS heeft zich vooralsnog niet bij deze afspraak aangesloten. Het lijkt erop dat het thema smartphones in de klas vooral in het voortgezet onderwijs speelt; de relatie tussen leraar en leerling is in het primair onderwijs fundamenteel anders. Maar er kunnen andere redenen zijn om toch landelijk beleid hierop te hebben.

Deel je mening

Via een peiling willen AVS en de PO-Raad zicht krijgen op het gebruik van mobiele telefoons binnen de scholen, mogelijk beleid daarop en of het basisonderwijs zich bij de landelijke afspraak moet aansluiten. Jouw antwoorden en input nemen we mee in onze standpuntbepaling en het gesprek met OCW.

Deze peiling is inmiddels gesloten

Webinar over smartphones in de klas

Na het invullen van de peiling online meepraten over het beleid? Samen met AVS organiseert de PO-Raad een webinar. Aan de hand van een aantal stellingen en vragen gaan voorzitters Karin Straus en Freddy Weima een uurtje met (niet) leden in gesprek. Ook de input uit het webinar nemen we mee in onze standpuntbepaling.

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden