Peiling AVS: meeste schoolleiders voor openen scholen, maar liefst wel veilig

Het dilemma rond het openen van de scholen speelde afgelopen weken ook bij schoolleiders. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schoolleiders. In het belang van de leerlingen zou 79 procent de scholen (gedeeltelijk) openen. In het belang van leraren is dat 58 procent. Twee weken geleden was dat nog respectievelijk 64 en 45 procent. “Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, maar ook voor de veiligheid van personeel en leerlingen. Dat vraagt om er alles aan te doen om het zo veilig mogelijk te maken”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Bij het openen van de scholen maakt 70 procent zich zorgen om het welbevinden van het personeel, 36 procent of ze wel voldoende personeel op de been kunnen krijgen en 33 procent over de werkdruk. In mindere mate maken schoolleiders zich ook zorgen over het kunnen leveren van onderwijskwaliteit (20 procent) en het naleven van de maatregelen in de school (13 procent).

In een recente peiling van de AVS gaf bijna 80 procent van de schoolleiders aan het een goed idee te vinden om onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie, omdat het onderwijs een cruciale rol vervult in de samenleving. De AVS riep eerder samen met andere organisaties het kabinet op om onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie.

Voortgang

64 procent van de schoolleiders ziet wel een verschil in de leerprestaties. Gemiddeld schatten schoolleiders dat van alle leerlingen in de school zo’n 62 procent redelijk constant is gebleven in de voortgang. Zo’n 28 procent heeft een achterstand ten opzichte van eerdere jaren (waarvan 18 procent al een achterstand had) en 10 procent lijkt sneller te zijn gegaan.

In beeld

Zo’n 95 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Op de overige 5 procent missen nog wat leerlingen, gemiddeld 2,6 per school. Landelijk zou dat gaan om circa duizend leerlingen, waarbij van iets meer dan de helft ook melding is gedaan bij leerplicht.

Afgelopen week (laatste week januari) kwam 23 procent van de leerlingen één of meerdere dagen op school, waarvan 14 procent vanwege een cruciaal beroep van een van de ouders en 9 procent vanwege een kwetsbare positie. Dat is meer dan in de eerste week na de kerstvakantie, toen ging het om 16 procent.

Motivatie

Op 31 procent van de scholen zijn leerlingen uitstekend of goed gemotiveerd voor het thuis leren, op 49 procent gemiddeld en op 20 procent matig of niet. Ouders lijken met respectievelijk 21, 46 en 33 procent een stuk minder gemotiveerd. Op 95 procent van de scholen zijn de leerlingen uitstekend of goed gemotiveerd om naar school te gaan, 4 procent gemiddeld en 1 procent matig. Bij ouders is dit 92, 7 en 1 procent.

Bij gedeeltelijke opening voorkeur voor halve klassen

Bij een variant waarin de scholen open kunnen met strengere maatregelen kiezen de meeste schoolleiders (45 procent) voor een start met halve klassen om en om zonder afstandsonderwijs, met noodopvang en kwetsbare leerlingen. Schoolleiders zien met name het belang van het veelvuldig testen van leraren (29 procent), afstand houden (24 procent) en testen van leerlingen (18 procent).

Links