​Paul Schnabel gaat Platform #Onderwijs2032 leiden

Paul Schnabel  gaat het Platform #Onderwijs2032 leiden. Dit platform bestaat uit experts van binnen en het buiten het onderwijs. Zij gaan in opdracht van het kabinet een advies schrijven dat antwoord geeft op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren.

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) schrijft dit op 12 januari in een brief aan de Tweede Kamer.  De overige leden worden bij de presentatie van het platform bekendgemaakt. Prof. dr. Paul Schnabel was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Momenteel is hij onder meer als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.            
                                                                                                                                   
Medio november gaf Dekker het startschot voor een discussie over de onderwijsinhoud in het primair en voortgezet onderwijs. Het platform levert uiterlijk in het najaar een advies op.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.