Patstelling

Terwijl ik dit schrijf, komt het bericht binnen dat CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wel naar de informateur wil, maar niet wil praten met Rutte en Wilders. De kiezer heeft Nederland opgezadeld met een haast onoplosbaar dilemma: welke partijen zijn bereid hun nek uit te steken in deze tijd van draconische bezuinigingen? En dan ook nog met een partij als de PVV, die als grootste overwinnaar uit de stembusstrijd is gekomen. De kiezer heeft gesproken, dat is een niet terug te draaien situatie, maar wat nu? Het is ontegenzeggelijk waar dat een flink aantal ideeën van de PVV moreel verwerpelijk zijn. Vooral het over één kam scheren van alle moslims is mij een doorn in het oog en vergroot de maatschappelijke scheiding tussen bevolkingsgroepen. Is het onzin dat deze gevoelens zo aanslaan bij de bevolking? Nee, het is ook waar dat flinke groepen jongeren van onder meer Marokkaanse afkomst onze wijken terroriseren en dat nog steeds een flink aantal nieuwkomers niet wil integreren. Het is ook waar dat in het verleden hierop badinerend werd gereageerd door beleidsmakers en ordehandhavers. Maar de PVV slaat ver door in haar afwijzende houding tegen `de moslims´ als geheel. Toch moet Nederland geregeerd worden. Een kabinet over rechts met VVD, CDA en PVV lijkt nu onmogelijk. Een andere regeringscombinatie is ook logisch; ruim 76 procent van de kiezers heeft immers niet op de PVV gestemd. Er is haast geboden, want er is genoeg te doen.

De ledenraad van de AVS heeft op 16 juni jongstleden ingestemd met een onderzoek naar een betere samenwerking tussen de PO-Raad en de AVS. Uitgangspunt daarbij is volgens de ledenraad dat de succesvolle (vakbonds) belangenbehartiging van leidinggevenden ook voor de toekomst veiliggesteld moet worden. AVS en PO-Raad hebben voor een deel gelijke belangen; een betere vertegenwoordiging van de sector primair onderwijs in het publieke debat en gezamenlijk zorgen voor een uitstekende service aan besturen en schoolleiders. Het onderzoek moet de meerwaarde van deze samenwerking aantonen. Ook willen we onderzoeken of delen van de AVS en de PO-Raad niet kunnen worden samengevoegd. Bestuur en ledenraad van de AVS zullen de uitkomst van het onderzoek toetsen aan onwankelbare eisen; de belangenbehartiging en de invloed van schoolleiders op het beleid van de sector mogen hier niet onder lijden. Het is de bedoeling eind december 2010 over de uitkomsten te kunnen beschikken. We houden u op de hoogte.

Tot slot wens ik u allen een zeer goede en welverdiende vakantie toe en dank ik iedereen met wie we het afgelopen jaar op een of andere manier hebben samengewerkt. Ik hoop iedereen weer gezond terug te zien in het nieuwe schooljaar!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.