Passend onderwijs: wat het wél is, en wat per se niet

Verbinding is het sleutelwoord
De ideale school zoekt verbindingen. Met ouders, met het samenwerkingsverband, met de eigen leerkrachten en met expertisecentra. Verbinding is het sleutelwoord voor Passend onderwijs, dat in 2011 wettelijk wordt verplicht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.