Passend Onderwijs is een belangrijk project. Noodzakelijk, maar ook complex. Al geruime tijd overleggen de onderwijsorganisaties samen met het ministerie over een aanpak die erop is gericht meer te kunnen doen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat overleg heeft nog niet geleid tot een 'eindproduct' waartegen de organisaties definitief ja hebben kunnen zeggen. 

Willen wij ons inzetten en dus een resultaatsverplichting leveren, dan is dat mede afhankelijk van noodzakelijke randvoorwaarden. Op 5 juli spreekt de Vaste Kamercommissie hierover, en direct daarna zullen ook wij – namens onze achterbannen 'een besluit nemen'. Het constructieve en openhartige overleg van de organisaties met OCenW neemt niet weg dat er ook gescheiden verantwoordelijkheden zijn. Het is dan ook sterk te betreuren dat vlak voor genoemde datum drie gesprekpartners, de bonden OCNV, CMHF en de AoB uit het overleg zijn gestapt. Omdat het er naar hun mening op lijkt dat er te weinig geld beschikbaar komt, de investering in personeel niet of te weinig prominent in de plannen wordt genoemd, en vanwege zorgen over de bestuurlijke inzet. Wij betreuren dat, omdat dit naar onze mening het verkeerde moment is. Passend Onderwijs vraagt om een sterk draagvlak. Door in deze fase al af te haken wordt er een verkeerd beeld afgegeven over dat draagvlak. 

De financiële bezwaren die de bonden aanvoeren zijn ook ons een zorg. Op dit moment is er echter nog steeds geen duidelijkheid over de totale investeringen. Wij zijn van mening dat wij eerst het debat op 5 juli in de Kamer af moeten wachten. En uiteraard zullen wij ook de Kamerleden van onze zorgen op de hoogte stellen. Ook wordt er een totaal verkeerd beeld neergezet. De bonden doen voorkomen dat alle leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs moeten worden opgevangen. Dit is nonsens. Wel of niet inclusief onderwijs willen, wel of niet koersen op meer integratie is een beleidsopvatting van samenwerkende schoolbesturen en hun teams en zeker niet van rijkswege voorgeschreven!

Wij willen onze verantwoordelijkheid blijven nemen en in overleg blijven om Passend Onderwijs hoe dan ook tot een succes te maken. In het belang van de leerlingen. Dat is immers het doel van Passend Onderwijs: geen enkele leerling die buiten de boot valt dus voor elke leerling een passende plek met uitzicht op een diploma of een plek op de arbeidsmarkt!

Namens de organisaties voor bestuur en management,

Ilona Wielinga

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws