Het idee en de inspiratie voor de partnerschool is voortgekomen uit de landelijke vereniging varende scholen en flipping the classroom. Net als bij het onderwijs op een schip zijn ouders verantwoordelijk voor de leerontwikkeling van hun eigen kind. Flipping the Classroom is een onderwijsorganisatievorm waarbij je klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. De partnerschapschool wil kinderen een paar ochtenden in de week thuis taal- en rekenonderwijs laten volgen via een instructiefilm, onder begeleiding van ouders. De Bolster in Drunen is zo’n partnerschapschool, dat per klas enkele kinderen heeft die ’s ochtends thuisblijven om de rekeninstructie via  film te volgen. De leerkracht heeft zo meer tijd om, in kleinere klassen, de andere leerlingen in de klas te begeleiden. Zo wordt er volgens de initiatiefnemers meer rendement gehaald uit de leerlingen. De school wil hiermee na de herfstvakantie beginnen.

DSC01597_partnerschapschool_0.JPG
Henk van der Pas

Luc Stevens en diverse politici vinden de partnerschapschool wel een goed idee. Het ministerie van OCW heeft echter nog geen toestemming gegeven voor deze vorm van onderwijs, omdat het meent dat thuis lesgeven niet meetelt als onderwijsvorm. De Bolster kan daarom nog niet van start met het originele plan, maar wel in aangepaste vorm. De begeleiding van ouders vindt niet thuis maar op school plaats. Daar is een leerkracht bij aanwezig.
 
De Bolster maakt een leerkracht hier speciaal voor vrij, die via Skype bereikbaar is voor ouders en met ouders gesprekken over het leerrendement voert. Deze leerkracht heeft meer tijd voor het analyseren van de ontwikkeling van het kind en de toetsresultaten en kan een aanbod creëren dat precies op het kind is afgestemd.
 
Vanuit het aanwezige publiek zijn er veel vragen over dit project. Bijvoorbeeld: hoe monitor je als het kind thuis is? Is de ouder wel capabel om dit te doen? Creëer je geen isolement voor de kinderen die ’s ochtends thuis zijn? Missen zij niet de interactie met de leerkracht en de groep? En ben je als ouder niet te véél betrokken (je moet ook afstand nemen als ouder)?
 
Dan blijkt dat het concept hier en daar niet duidelijk genoeg is uitgelegd. Gemiddeld gaan er slechts drie kinderen naar de individuele begeleiding, de rest krijgt les van de leerkracht. Deelname is facultatief. Ouders kunnen een pakket (aantal uur begeleiding) kiezen. De ouders geven geen instructie, maar er is een professionele instructiefilm. De werkdruk van leerkrachten vermindert en er is meer tijd om individuele aandacht aan kinderen te besteden. De regierol ligt bij een leerkracht, die nu ook meer tijd heeft om te observeren in de klas of ondersteuning te geven aan andere leerkrachten. “We denken iets te kunnen toevoegen aan ouderbetrokkenheid 4.0”, aldus Henk van der Pas.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd