Blijf op de hoogte van het onderwijsnieuws en ontwikkelingen in je vakgebied.

Bekijk hieronder een overzicht van alle nieuwsberichten van de AVS.

Basisdocument (toelichting) sponsoring

Verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering

Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP en Loyalis)

Schoolbudget Ontwikkeling en Ondersteuning

Salarisschalen

Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP)

Model jaarplan medezeggenschapsraad

Model reglement Medezeggenschapsraad

Voorbeelden van gedeelde medezeggenschap

Wet Medezeggenschap Onderwijs: bijzondere bevoegdheden

Naar een nieuw bestuursmodel

Advies Expertgroep ADR Medezeggenschap PO