De pabo moet meer aandacht geven aan het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van onderzoek door leraren. Dat stelt Wietse van der Linden in zijn proefschrift waar hij eind 2012 op gepromoveerd is aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs zien niet direct het belang in van het zelf uitvoeren van onderzoek of het gebruiken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Ook de opleidingsinstituten zelf vinden het moeilijk om onderzoeksvaardigheden en –activiteiten op te nemen in het curriculum, concludeert Van der Linden. Volgens de promovendus ligt dat aan een gebrek aan onderzoekstraditie en –cultuur binnen de pabo’s.

De overheid legt veel nadruk op de verdere professionalisering van leerkrachten om op die manier de kwaliteit van het onderwijs omhoog te krijgen. Een onderzoekende houding bij leerkrachten is daar een voorwaarde voor. Door studenten aan het begin van hun opleiding te trainen in onderzoekskennis en –vaardigheden en deze cursus door een voorbeelddocent – een onderzoekende leerkracht – te laten geven, kan volgens Van der Linden de onderzoekende houding van de student gestimuleerd worden.

Meer informatie: www.onderwijsbrabant.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws