De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo’s mbo-studenten kunnen screenen bij aanmelding.
 
Docenten zijn nu nog te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al moet hebben voor aanvang van de lerarenopleiding, stelt de Vereniging Hogescholen (VH). Daarom pleit de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer voor de mogelijkheid voor pabo’s om mbo-studenten bij aanmelding te screenen op voldoende voorkennis. “Op basis daarvan kan een pabo dan beoordelen of een mbo-student voldoende reken- en taalvaardigheid heeft voor een start op de pabo”, aldus VH-voorzitter Thom de Graaf.
 
In de praktijk blijken vooral studenten afkomstig van het mbo (een derde van de totale pabo-instroom) onvoldoende voorkennis te hebben om de reken- en taaltoetsen te halen. De vereniging noemt het ‘onacceptabel’ dat slechts 54 procent van de mbo-instromers na drie toetsafnames de rekentoets haalt, tegenover 81 procent van havo’ers en 95 procent van de vwo-instroom. Voor de taaltoets geldt dat 63 procent van de mbo-studenten slaagt (havo 84 procent, vwo 97 procent).
 
Woensdag 12 maart debatteert de Tweede Kamer onder andere over de doorstroom mbo-hbo.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders