PABO voor Praktijkonderwijs voldoende

Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat tweederde van de leraren in het Praktijkonderwijs een PABO-diploma heeft en vinden scholen dat zij niet verplicht een tweedegraads onderwijsbevoegdheid moeten halen.Dit onderzoek is in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uitgevoerd.Schoolleiders vinden de PABO prima aansluiten bij het Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) van het VMBO. De docenten doen het daar zelfs beter dan tweedegraads bevoegde leraren. Er is veel waardering voor hun pedagogische didactische kwaliteiten en leerlingenzorg.Volgens de Wet BIO mogen scholen in het voortgezet onderwijs geen leraren meer aanstellen die na 1 augustus 2006 hun PABO-bevoegdheid hebben gehaald. Voor deze tijd waren deze leerkrachten wel bevoegd voor het praktijkonderwijs en voor vakken als wiskunde en Nederlands in een deel van het VMBO.De leerkrachten, die een PABO-bevoegdheid hebben vanaf 1 augustus 2006 zijn verplicht om een tweedegraads bevoegdheid te halen.De VO-Raad heeft de wens naar het ministerie OCW uitgesproken om deze leerkrachten alsnog bevoegd te verklaren.Het hele rapport kunt u nalezen op:http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/fileadmin/user_upload/Pabo_en_het_vo.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.