‘Pabo-diploma genoeg voor praktijkonderwijs vmbo’

Uit onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt dat tweederde van de leerkrachten in het praktijkonderwijs een pabo-diploma heeft en dat zij van hun werkgever niet verplicht een tweedegraads onderwijsbevoegdheid hoeven te behalen.De betreffende schoolleiders vinden de pabo prima aansluiten bij het Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) van het vmbo. De ‘pabodocenten’ doen het daar zelfs beter dan tweedegraads bevoegde leerkrachten. Er is veel waardering voor hun pedagogisch-didactische kwaliteiten en leerlingenzorg. Volgens de Wet BIO mogen scholen in het voortgezet onderwijs geen leerkrachten meer aanstellen die na 1 augustus 2006 hun pabo-bevoegdheid hebben gehaald. Daarvóór waren deze leerkrachten wel bevoegd voor het praktijkonderwijs en voor vakken als wiskunde en Nederlands op een deel van het vmbo. Leerkrachten met alleen een pabo-bevoegdheid zijn vanaf 1 augustus 2006 echter verplicht om een tweedegraads bevoegdheid te halen voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad heeft de wens naar het ministerie OCW uitgesproken om deze leerkrachten alsnog bevoegd te verklaren.Het rapport is na te lezen: Rapport

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.