verlofvormen-2018-2019-1.jpgIn verband met wijzigingen van de contractvormen in de CAO PO 2018 – 2019, laatstelijk gewijzigd op 28 februari 2019, is het overzicht van de verlofvormen geactualiseerd. Onder andere door de inwerkingtreding van Bijlage XXI per 1 augustus 2019 is een aantal artikelen aangepast.

In dit overzicht wordt aangegeven welke contractvormen in welke situatie mogelijk zijn. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Hoofdstuk 2 is vervangen door Hoofdstuk 2 uit Bijlage XXI en artikel 6.1 van Hoofdstuk 6 is vervangen door artikel 6.1 van Bijlage XXI.

De eerste versie van het overzicht verlofvormen, van de CAO PO 2016 – 2017, heeft de AVS destijds ter handreiking samengesteld. Dit overzicht was opgenomen als verlofkaart bij Kader Primair nr. 3 van 2016.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd