Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode februari – april 2018.

Het overzicht van de te behandelen thema’s ziet er als volgt uit:
1. Salaris/functies en beloning
2. Tijd, arbeidsduur en verlof (werkdruk, taakbeleid, overleg/basismodel, 40-urige werkweek, lestaak en verlof)
3. Professionalisering
4. Duurzame inzetbaarheid (generatiepact, starters, arbeidsomstandigheden)
5. Contracten en ontslag (flex, ontslag en werkgelegenheid, bovenwettelijke uitkeringen)
6. Medezeggenschap
7. Wettelijke aanpassingen
8. Looptijd en loonontwikkeling
9. Overig (reiskosten, Anw-compensatie e.d.)

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd