De bonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten de bestaande cao over de secundaire arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op onderdelen die technisch noodzakelijk zijn, oftewel de cao actueel te maken op basis van de huidige wetgeving. Tegelijkertijd zullen de bonden en de PO-Raad gezamenlijk het overleg starten over een nieuwe cao die past bij de huidige beleidsontwikkelingen, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als die van de onderwijsorganisatie.
Wat betreft de technische aanpassingen hopen de bonden en de PO-Raad begin 2013 tot een akkoord te komen. Voor de totaal nieuwe cao is het streven dat die ingaat per 1 januari 2014. Uiteraard zal elke vakorganisatie het gesprek met de eigen achterban aangaan over de nieuwe cao.
De CAO PO bestaat – nog steeds – uit twee delen. De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. loonontwikkeling) spreken de bonden af met de minister en de secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verlof) met de PO-Raad. Die afspraken staan in het 'bekende' boekje, maar dateren al uit 2009. Een aantal artikelen uit deze cao is inmiddels achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenleeftijd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld