Overleg over de CAO PO/VO

Begin oktober startte het overleg over de CAO po/vo, de CAO die de vakorganisaties met de minister sluiten. Dit gebeurde nadat de vakorganisaties eerder het overleg hadden opgeschort, omdat OCW in onze ogen geen serieus bod deed.

De afgelopen twee weken hebben we samen met de andere vakorganisaties onze speerpunten op een rij gezet. Speerpunten die voor een belangrijk deel waren aangedragen vanuit de achterban. OCW gaat er van uit dat het overleg op 14 oktober is afgerond. Wij zijn overigens nog niet erg optimistisch over de mogelijkheid om tot goede CAO-afspraken te komen. Wij weten dat inzet niet hetzelfde is als uitkomst, maar de marges van de OCW-delegatie blijken uiterst klein en er is maar een beperkt budget beschikbaar.

Onze belangrijkste punten zijn: de algemene salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering en de compensatie voor de afschaffing van de ZKOO-regeling / de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Het bod van OCW ligt nog erg ver af van de inzet van de vakorganisaties. Wij stellen dat het onderwijs concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig heeft.

Gedurende het onderhandelingsproces stemmen wij steeds af met een klankbordgroep, bestaande uit een groot aantal leden van de AVS.

De uitkomst van het overleg is dus nog ongewis. Hieronder vindt u de inzet van de vakorganisaties voor de nieuwe CAO PO/VO. Zodra het overleg is afgerond berichten wij u nader.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.