De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV Onderwijs, AOb, FvOv en werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad hebben woensdagmiddag 16 oktober overleg gehad met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en groeiende personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk.

'In het overleg hebben we nogmaals de urgentie van de problematiek toegelicht. Zeker ook de problemen waar schoolleiders mee geconfronteerd worden. Het tekort en de werkdruk ook zijn nadrukkelijk aan de orde is geweest', aldus Ingrid Doornbos, vicevoorzitter van de AVS. Samen met de premier en minister zijn verschillende oplossingsmogelijkheden verkend. Over wat dit concreet voor het onderwijs betekent, volgt nader overleg. Dit vindt op korte termijn plaats.
 
PO-Raad, VO-raad en bonden vroegen voor de zomer om een noodpakket in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro voor 2020. Met dat geld kan serieus werk worden gemaakt van de nijpende personeelstekorten en hoge werkdruk.
 
Ingrid Doornbos: 'Het kabinet erkent de huidige problemen in het onderwijs als een groot maatschappelijk vraagstuk. Het is goed dat minister-president Rutte en minister Slob de problemen in het onderwijs en zeker ook voor schoolleiders erkennen. Er zijn echter nog geen concrete toezeggingen gedaan, dus de staking op 6 november gaat gewoon door.'

Links

Gerelateerd nieuws