Overleg CAO weer voorzichtig gestart

De onderwijsvakorganisaties zijn op uitnodiging van de minister weer met OCW om de tafel gaan zitten om overleg te voeren over de onderwijs CAO. Dit gebeurde nadat mevrouw Van der Hoeven meldde dat zij een nieuw bod wilde doen.

Het heropende overleg startte met het inventariseren van de onderwerpen die in ieder geval, naast de salarisontwikkeling en de eindejaarsuitkering, aan de orde moeten komen. Een van de belangrijkste onderwerpen in de komende onderhandelingen is het flankerend beleid in verband met het nieuwe zorgstelsel. Het ziet er naar uit dat de voorgestelde afschaffing van de ZKOO- en de ZVOO-regeling grote inkomenseffecten zal hebben, die niet opgevangen worden door de voorspelde gunstiger premies. Daar moet dus een regeling voor komen. De onderwijsvakorganisaties beraden zich op de te bespreken onderwerpen en de inzet daarbij. Na overleg met de verschillende ledencommissies wordt de inzet vastgesteld en openbaar gemaakt. U kunt het verloop van het overleg volgen via de website.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.