Op 18 april 2006 zijn de onderhandelingen over de CAO-PO voortgezet. Het overleg tussen werkgevers- en werknemersdelegaties gaat over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Er is echter nog geen akkoord gesloten. Het overleg wordt hervat op 28 april.

Tijdens een eerder tweedaags overleg op 4 en 5 april zijn alle dossiers in het kader van de nieuwe CAO Primair Onderwijs aan de orde geweest. Omdat toen niet alle dossiers konden worden afgerond, is het overleg hervat op 18 april. In het overleg kwam onder andere de decentralisatie van het Rechtspositiebesluit naar de CAO aan de orde. Ook werd er gesproken over een nieuwe vormgeving van de normjaartaak, scholing en ontwikkeling, levensloop, reiskosten en functiewaardering. De CAO-PO over de secundaire arbeidsvoorwaarden dient niet verward te worden met de CAO PO-VO, die gaat over de loonontwikkeling en wordt gesloten tussen werknemersorganisaties en de minister. Die CAO, waarin een loonstijging van 2,4 procent in tweeneenhalf jaar is afgesproken, loopt nog tot 2007.

Zodra er op 28 april aanstaande een akkoord wordt bereikt, leest u dit uiteraard op het AVS Scholenportaal.

Download
 Inzet CAO-PO 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws