Het formeel overleg over de CAO-PO is op 12 november gestart. Tijdens dit eerste overleg wisselden de sociale partners– de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad – hun inzet voor het overleg uit. Het is de bedoeling dat de nieuwe CAO-PO op 1 januari 2011 in werking treedt. Er is daarom een intensief overlegtraject gepland. De inzet van de vakbonden en de PO-Raad en het verloop van het overleg staan op de agenda van de commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid van de AVS. Beide inzetten komen ook aan bod tijdens de regionale ledenbijeenkomsten die de AVS in november en december 2010 organiseert.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd