Op 18 april 2006 zijn de onderhandelingen over de CAO-PO voortgezet, met het streven zo snel mogelijk tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Het overleg tussen werkgevers- en werknemersdelegaties gaat over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was er nog geen akkoord over de CAO-PO gesloten.

Tijdens een tweedaags overleg op 4 en 5 april zijn alle dossiers in het kader van de nieuwe CAO Primair Onderwijs aan de orde geweest. Omdat toen niet alle dossiers konden worden afgerond, is het overleg hervat op 18 april. In het overleg kwam onder andere de decentralisatie van het Rechtspositiebesluit naar de CAO aan de orde. Ook werd er gesproken over een nieuwe vormgeving van de normjaartaak, scholing en ontwikkeling, levensloop, reiskosten en functiewaardering. De CAO-PO over de secundaire arbeidsvoorwaarden dient niet verward te worden met de CAO PO-VO, die gaat over de loonontwikkeling en wordt gesloten tussen werknemersorganisaties en de minister. Die CAO, waarin een loonstijging van 2,4 procent in twee en eenhalf jaar is afgesproken, loopt nog tot 2007. Op het AVS Scholenportaal leest u de laatste informatie. Daar vindt u ook de complete inzet van de bonden voor de CAO-PO.

Actueel
Kader Primair 8 – april 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws