De Eerste Kamer heeft begin mei ook ingestemd met het wetsvoorstel 'Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school'. Per 1 januari 2015 liggen de verantwoordelijkheden voor het buitenonderhoud bij de schoolbesturen in het primair onderwijs.

De wetswijziging werd in februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Na de behandeling door de Eerste Kamer zal publicatie in de Staatscourant volgen. Daarna staat de inhoud definitief vast. Dat zal rond november 2014 zijn. De VNG zorgt voor een nieuwe modelverordening, die rond de zomer van 2014 zal worden gepubliceerd.

Regiobijeenkomsten
Ruimte-OK verzorgt een landelijk voorlichtingstraject, in opdracht van het ministerie van OCW, zodat schoolbesturen en gemeenten zich goed kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. De voorlichting omvat onder andere brochures en regiobijeenkomsten. Kijk voor meer informatie, data en aanmelden op onderstaande website.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders